Kaia Brendberg

Om å læra seg sørsamisk

Eksamensoppgåve vår 2017 om korleis det er å læra seg sørsamisk